HomePablo Pinto


Tenebrionidae
Epipedonota lata (Waterhouse, 1841)
Nyctelia fitzroyi (Waterhouse, 1841)Nyctelia sp.


Gyriosomus chango (Mondaca, 2004)
Praocis nuda
Photos in Natura
Home